Valla 1:1, Bersån

 • Var: Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Carl Johan Dankwardt- Lillieström
 • Beställare: Johannesborgsparken BO AB
 • Byggperiod: februari 2016 - oktober 2017
 •  
 • Vi ska tillsammans med Johannesborgsparken BO AB (Lindstén Fastigheter AB) uppföra 69 hyreslägenheter, 2 lokaler samt en restaurang i ett femvåningshus med underliggande källare/garage. Källare samt halva bottenvåningen kommer att utföras i betong, resterande kommer att utföras av prefabricerad trästomme från Martinssons Byggsystem KB.
  Projektet har höga ambitioner angående energi användning, boendemiljö och utformning.
  En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari månad och efter det kan vi starta upp arbeten på plats.
  Platschef Bygg: Anders Sandell
  Platschef Mark: Gustav Stiernlund
 •  
 • Tillbaka till listan
- 0 bilder