Samverkansavtal med Riksbyggen ek. för.

  • Var: Östergötland med omnejd
  • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
  • Vår kontaktperson: Peter Stråhlin och Mattias Pehrsson
  • Beställare: Riksbyggen
  • Byggperiod: februari 2017 - december 2021
  •  
  • Vi har tecknat ett samverkansavtal med Riksbyggen angående nyproduktion av bostäder i Östergötland med omnejd. Syftet är att i tidigt skede tillsammans med Riksbyggen ta fram en attraktiv, ekonomisk och byggbar produkt.
  •  
  • Tillbaka till listan
- 0 bilder