Sjukhuslokaler – Projekt omlokalisering US

 • Var: Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB, Grupp Bygg
 • Vår kontaktperson: Jonny Birtner
 • Beställare: Landstinget i Östergötland
 • Arkitekt: FL-arkitekter
 • Entreprenadform: Partnering
 • Byggperiod: Projektet löper över 5-6 år
 •  
 • Projekt Omlokalisering US är ett av våra mest omfattande uppdrag för Landstinget i Östergötland. Ett arbete där de flesta av sjukhusets verksamheter flyttas eller på annat sätt berörs av betydande förändringar, ombyggnader och moderniseringar. Vid arbeten i direkt anslutning till pågående verksamhet blir informationen till alla som berörs extra viktig. Vår långa erfarenhet av specialiserade ombyggnader i miljöer med höga krav på aktsamhet och renlighet är en verklig styrka i sammanhanget. Vi vet att vi bullrar, stör och är i vägen. Det är oundvikligt när arbetet innebär att väggar måste rivas, taksektioner demonteras och betonggolv bilas upp. Tydlig kommunikation är vårt bästa sätt att störa så varsamt som möjligt.
 •  
 • Tillbaka till listan
Se bildspel - 6 bilder