Kontakt

 • + Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
   • Huvudkontor Linköping
   • Besöksadress: Gillbergagatan 5
   • Fakturerings-/postadress:
   • Box 1171, 581 11 Linköping
   • Växel: 013-35 58 50
   • Fax: 013-35 58 58
   • Lokalkontor Finspång
   • Bävervägen 3
   • 612 45 Finspång
   • Växel: 0122-100 37
   • Lokalkontor Mjölby
   • Stridslyckegatan 3
   • 595 35 Mjölby
   • Växel: 0142-803 60
   • Fax: 0142-803 95

   • Lokalkontor Motala
   • Besöksadress: Dynamovägen 5
   • Postadress: Box 5120, 591 05 Motala
   • Växel: 0141-23 32 30
   • Fax: 0141-552 60
   • Lokalkontor Norrköping
   • Idrottsgatan 12
   • 603 63 Norrköping
   • Växel: 011-12 65 95
   • Fax: 011-12 65 98
   • Lokalkontor Åtvidaberg
   • Tvärgatan 3
   • 597 53 Åtvidaberg
   • Växel: 0120 - 100 64
   • Fax: 0120 - 130 11

  • + Styrelse
   • Olle Boman
   • Gösta Ekeroth
   • Lars-Inge Johansson
   • Roger Käller
   • Göran Lundström
   • Leif Åhlin
  • + Ledning
   • Göran Lundström
   • Roger Käller
   • Joachim Lönn
  • + Administration/Ekonomi/HR
   • Heléne Allard
   • Carola Gladh Ericson
   • Jessica Ekeroth
   • Susanne Folkeson
   • Ida Hammar
   • Linda Hermansson
   • Jennifer Käller
   • Åsa Pettersson
   • Anna Thörnow
   • Jenny Åsberg
  • + Inköp/Kalkyl/Projektstöd
   • Jens Gustavson
   • Mats Petersson
   • Stina Ahlsvik
   • Christian Asplund
   • Hans Fagerlund
   • Bo Genfors
   • Thomas Stafström
   • Jonny Zamora
   • Henrik Österholm
   • Marie Gottsell
   • Göran Stedt
   • André Andersson
   • Måns Skog
  • + KMA
   • Marie Gottsell
  • + Affärsområde Byggservice
   • Magnus Welin Harrström
   • Tommy Jonsson
   • Tobias Gustavsson
   • Thomas Larsson
   • Kjell Andersson
   • Tommy Asklöf
   • Petter Forsberg
   • Patrik Forsberg
   • Göran Gustavsson
   • Linus Jonsson
   • Magnus Jonsson
   • Ola Karlstedt
   • Torbjörn Lilja
   • Sandra Lindh
   • Per Olofsson
   • Fredrik Ronell
   • Mikael Westerback
   • Leif Winberg
   • Jacob Österqvist
  • + Affärsområde Industri och Hus
   • Joachim Lönn
   • Roger Jonsson
   • Björn Kindgren
   • Nils-Erik Spetz
   • Petter Spetz
   • Jussi Aaltonen
   • Klas Axelsson
   • Göran Bergström
   • Peter Brandt
   • Joacim Brindmark
   • Ulf Dahl
   • Anders Johansson
   • Hans-Ola Johansson
   • Karl-Gunnar Karlsson
   • Bo Lantz
   • Nils Larsson
   • Mattias Lövkvist
  • + Affärsområde Hus Öst
   • Mattias Pehrsson
   • Lars Kalén
   • Sara Bergagård Roos
   • Maria Hellström
   • Nils Karlstrand
   • Andreas Nilsson
   • Martina Nyrén
   • Anders Ringdahl
   • Fredrik Rydell
  • + Affärsområde Bostad
   • Peter Stråhlin
   • Carl-Johan Danckwardt-Lillieström
   • Gustav Bergström
   • Fredrik Borger
   • André Ekdahl
   • Märta Gahm
   • Joakim Hedsköld
   • Simon Hellström
   • Christer Hjorth
   • Tobias Johansson
   • Patrik Johansson
   • Desirée Lundqvist Lingsell
   • Kristoffer Nyquist
   • Anders Sandell
   • Anders Ström
   • Pierre Tollstoy
   • Catrin Walter
   • John Östlund
  • + Affärsområde Samhällsbyggnad
   • Jonny Birtner
   • Lars Kalén
   • Rickard Piehl
   • Jan Gustavsson
   • Thomas Jonsson
   • Stefan Järphed
   • Thomas Karlsson
   • Michael Nilsson
   • Andreas Prans
   • Marcus Strandmer
  • + Affärsområde Mark
   • Kaj Karttunen
   • Jonas Rosell
   • Mats Andersson
   • Michael Asknert
   • William Chetwood
   • Thomas Hedberg
   • Niclas Jonsson
   • Petri Kovanen
   • Johannes Nilsson
   • Björn Thor
   • Fredrik Vingstedt
   • Anders Wahlén
  • + Förråd
   • Anders Mattsson
   • Jörgen Dahlqvist
 • + Åhlin & Ekeroth Byggservice AB
   • Faktureringsadress:
   • Åhlin & Ekeroth Byggservice AB
   • Box 5120
   • 591 05 Motala
  • Åhlin & Ekeroth Byggservice AB är ett helägt dotterbolag till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
 • + Säberg & Lönn Bygg
  • Vi har genomfört en omorganisation.
   Företagets verksamhet ingår nu i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
 • + Håkan Ström Bygg
  • Vi har genomfört en omorganisation.
   Företagets verksamhet ingår nu i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
 • + NABAB Bygg
  • Vi har genomfört en omorganisation.
   Företagets verksamhet ingår nu i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
 • + Spetz Bygg
  • Vi har genomfört en omorganisation.
   Företagets verksamhet ingår nu i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
 • + Kindgrens Bygg
  • Vi har genomfört en omorganisation.
   Företagets verksamhet ingår nu i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. För adress-/kontaktuppgifter till våra kontor och medarbetare se Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.
Olle Boman - Ordförande
 
Telefon:
Mobil:0705-81 05 35
E-post:
Gösta Ekeroth
 
Telefon:010-331 93 12
Mobil:0705-38 53 08
E-post:
Lars-Inge Johansson
 
Telefon:
Mobil:0705-24 48 08
E-post:
Roger Käller
 
Telefon:010-331 93 93
Mobil:0706-64 09 65
E-post:
Göran Lundström
 
Telefon:010-331 93 43
Mobil:0703-01 68 46
E-post:
Leif Åhlin
 
Telefon:010-331 93 67
Mobil:0705-38 53 09
E-post:
Göran Lundström - VD Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
 
Telefon:010-331 93 43
Mobil:0703-01 68 46
E-post:
Roger Käller - VD Åhlin & Ekeroth Byggservice AB
 
Telefon:010-331 93 93
Mobil:0706-64 09 65
E-post:
Joachim Lönn - vVD Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
 
Telefon:010-331 93 44
Mobil:0705-95 95 57
E-post:
Heléne Allard - HR-chef
 
Telefon:010-331 93 01
Mobil:0702-28 03 01
E-post:
Carola Gladh Ericson - Ekonomichef
 
Telefon:010-331 93 45
Mobil:0703-01 68 78
E-post:
Jessica Ekeroth
 
Telefon:010-331 93 13
Mobil:0701-49 66 63
E-post:
Susanne Folkeson
 
Telefon:010-331 93 15
Mobil:
E-post:
Ida Hammar
 
Telefon:010-331 93 88
Mobil:0706-34 06 58
E-post:
Linda Hermansson
 
Telefon:010-331 93 24
Mobil:0701-49 88 66
E-post:
Jennifer Käller
 
Telefon:010-331 93 92
Mobil:0707-48 53 96
E-post:
Åsa Pettersson
 
Telefon:010-331 93 91
Mobil:0705-40 70 87
E-post:
Anna Thörnow - HR-assistent
 
Telefon:010-331 93 34
Mobil:0706-76 49 96
E-post:
Jenny Åsberg
 
Telefon:010-331 93 89
Mobil:0701-96 33 44
E-post:
Jens Gustavson - Inköpare
 
Telefon:010-331 93 18
Mobil:0702-70 18 50
E-post:
Mats Petersson - Kalkylchef
 
Telefon:010-331 93 53
Mobil:0706-38 17 68
E-post:
Stina Ahlsvik - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 83
Mobil:0706-64 09 02
E-post:
Christian Asplund - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 03
Mobil:0706-34 58 73
E-post:
Hans Fagerlund - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 14
Mobil:0706-38 17 69
E-post:
Bo Genfors - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 16
Mobil:0703-16 26 40
E-post:
Thomas Stafström - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 58
Mobil:0703-67 05 10
E-post:
Jonny Zamora - Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 74
Mobil:0703-21 41 73
E-post:
Henrik Österholm - Projektingenjör/Kalkylator
 
Telefon:010-331 93 73
Mobil:0722-00 84 93
E-post:
Marie Gottsell - Projektingenjör
 
Telefon:010-331 93 19
Mobil:0706-34 59 91
E-post:
Göran Stedt - Projektingenjör
 
Telefon:010-331 93 72
Mobil:
E-post:
André Andersson - Inköpare
 
Telefon:010-331 94 01
Mobil:0709-25 59 99
E-post:
Måns Skog - Kalkylator
 
Telefon:010-331 94 23
Mobil:0709-30 10 68
E-post:
Marie Gottsell
 
Telefon:010-331 93 19
Mobil:0706-34 59 91
E-post:
Magnus Welin Harrström - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 93 94
Mobil:0709-25 59 90
E-post:
Tommy Jonsson - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 95
Mobil:0703-99 75 57
E-post:
Tobias Gustavsson - Kalkylator Byggservice
 
Telefon:010-331 94 13
Mobil:0706-64 09 26
E-post:
Thomas Larsson - Kalkylator Byggservice
 
Telefon:010-331 94 14
Mobil:0706-64 09 54
E-post:
Kjell Andersson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 97
Mobil:0706-38 31 57
E-post:
Tommy Asklöf - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 98
Mobil:0703-96 79 37
E-post:
Petter Forsberg - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 06
Mobil:0706-34 58 74
E-post:
Patrik Forsberg - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 27
Mobil:0709-30 11 75
E-post:
Göran Gustavsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 12
Mobil:0706-64 09 62
E-post:
Linus Jonsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 99
Mobil:0705-66 09 19
E-post:
Magnus Jonsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 02
Mobil:0703-99 15 42
E-post:
Ola Karlstedt - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 09
Mobil:0709-25 59 92
E-post:
Torbjörn Lilja - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 04
Mobil:0706-34 55 65
E-post:
Sandra Lindh - Projektingenjör/Produktionsstöd
 
Telefon:010-331 94 07
Mobil:0706-05 25 95
E-post:
Per Olofsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 16
Mobil:0731-59 17 46
E-post:
Fredrik Ronell - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 96
Mobil:0709-25 31 03
E-post:
Mikael Westerback - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 19
Mobil:0705-74 41 86
E-post:
Leif Winberg - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 11
Mobil:0722-00 84 90
E-post:
Jacob Österqvist - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 42
Mobil:0701-41 12 49
E-post:
Joachim Lönn - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 93 44
Mobil:0705-95 95 57
E-post:
Roger Jonsson - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 29
Mobil:0703-20 15 01
E-post:
Björn Kindgren - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 69
Mobil:0703-04 06 22
E-post:
Nils-Erik Spetz - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 79
Mobil:0705-56 01 29
E-post:
Petter Spetz - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 82
Mobil:0706-64 09 61
E-post:
Jussi Aaltonen - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 75
Mobil:0706-64 09 86
E-post:
Klas Axelsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 78
Mobil:0703-47 36 44
E-post:
Göran Bergström - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 04
Mobil:0705-95 95 38
E-post:
Peter Brandt - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 81
Mobil:0706-64 09 75
E-post:
Joacim Brindmark - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 07
Mobil:0706-05 13 71
E-post:
Ulf Dahl - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 85
Mobil:0706-64 09 81
E-post:
Anders Johansson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 26
Mobil:0733-82 69 69
E-post:
Hans-Ola Johansson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 56
Mobil:0703-01 68 47
E-post:
Karl-Gunnar Karlsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 77
Mobil:0705-94 79 17
E-post:
Bo Lantz - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 39
Mobil:0703-96 79 55
E-post:
Nils Larsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 41
Mobil:0703-01 24 13
E-post:
Mattias Lövkvist - Projektingenjör
 
Telefon:010-331 93 48
Mobil:0709-30 14 36
E-post:
Mattias Pehrsson - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 93 51
Mobil:0703-16 15 60
E-post:
Lars Kalén - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 37
Mobil:0706-39 95 10
E-post:
Sara Bergagård Roos - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 15
Mobil:0702-16 09 70
E-post:
Maria Hellström - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 08
Mobil:0709-42 81 93
E-post:
Nils Karlstrand - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 35
Mobil:0703-52 83 55
E-post:
Andreas Nilsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 28
Mobil:0709-30 11 88
E-post:
Martina Nyrén - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 52
Mobil:0706-17 06 00
E-post:
Anders Ringdahl - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 32
Mobil:0725-85 42 45
E-post:
Fredrik Rydell - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 18
Mobil:0731-59 17 41
E-post:
Peter Stråhlin - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 93 62
Mobil:0703-01 68 48
E-post:
Carl-Johan Danckwardt-Lillieström - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 09
Mobil:0702-87 87 60
E-post:
Gustav Bergström - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 64
Mobil:0706-34 58 98
E-post:
Fredrik Borger - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 06
Mobil:0702-91 98 40
E-post:
André Ekdahl - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 11
Mobil:0702-52 32 30
E-post:
Märta Gahm - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 87
Mobil:0701-75 99 33
E-post:
Joakim Hedsköld - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 22
Mobil:0706-76 49 93
E-post:
Simon Hellström - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 26
Mobil:0709-30 11 71
E-post:
Christer Hjorth - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 25
Mobil:0706-78 25 60
E-post:
Tobias Johansson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 84
Mobil:0706-64 09 64
E-post:
Patrik Johansson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 27
Mobil:0705-36 85 69
E-post:
Desirée Lundqvist Lingsell - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 59
Mobil:0703-41 83 00
E-post:
Kristoffer Nyquist - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 24
Mobil:0733-73 89 45
E-post:
Anders Sandell - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 57
Mobil:0703-01 68 70
E-post:
Anders Ström - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 63
Mobil:0703-52 53 76
E-post:
Pierre Tollstoy - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 66
Mobil:0703-01 04 86
E-post:
Catrin Walter - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 71
Mobil:0706-23 05 41
E-post:
John Östlund - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 68
Mobil:0702-62 85 40
E-post:
Jonny Birtner - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 93 05
Mobil:0705-42 53 10
E-post:
Lars Kalén - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 37
Mobil:0706-39 95 10
E-post:
Rickard Piehl - Projektchef
 
Telefon:010-331 93 54
Mobil:0703-29 65 02
E-post:
Jan Gustavsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 17
Mobil:0705-36 58 59
E-post:
Thomas Jonsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 32
Mobil:0706-80 49 64
E-post:
Stefan Järphed - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 31
Mobil:0705-32 01 91
E-post:
Thomas Karlsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 33
Mobil:0703-40 39 87
E-post:
Michael Nilsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 49
Mobil:0706-01 48 68
E-post:
Andreas Prans - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 46
Mobil:0702-53 91 02
E-post:
Marcus Strandmer - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 61
Mobil:0702-41 83 31
E-post:
Kaj Karttunen - Affärsområdeschef
 
Telefon:010-331 94 31
Mobil:0733-03 01 47
E-post:
Jonas Rosell - Projektingenjör
 
Telefon:010-331 93 55
Mobil:0702-27 88 13
E-post:
Mats Andersson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 02
Mobil:0702-34 31 20
E-post:
Michael Asknert - Mättekniker
 
Telefon:010-331 94 17
Mobil:0708-23 32 60
E-post:
William Chetwood - Mättekniker
 
Telefon:010-331 93 08
Mobil:0702-29 57 70
E-post:
Thomas Hedberg - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 29
Mobil:
E-post:
Niclas Jonsson - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 28
Mobil:0705-69 58 68
E-post:
Petri Kovanen - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 38
Mobil:0706-34 58 87
E-post:
Johannes Nilsson - Mättekniker
 
Telefon:010-331 94 33
Mobil:0701-44 07 56
E-post:
Björn Thor - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 65
Mobil:0707-79 29 73
E-post:
Fredrik Vingstedt - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 93 86
Mobil:0702-34 09 80
E-post:
Anders Wahlén - Produktionsledare
 
Telefon:010-331 94 25
Mobil:0733-73 89 46
E-post:
Anders Mattsson - Förrådsansvarig Linköping
 
Telefon:010-331 93 47
Mobil:0703-45 16 66
E-post:
Jörgen Dahlqvist - Förrådsansvarig Mjölby
 
Telefon:010-331 93 76
Mobil:0705-67 92 24
E-post: