Redo att matcha dina behov

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB utför allt från stora total- och samverkansentreprenader, med idéförslag och projektering, till reparationer och rena serviceuppdrag, stora som små. Vi har gedigen erfarenhet av såväl omfattande markentreprenader som av projekt med avancerade betongarbeten och storskalig platsgjutning av stommar. Dessutom har vi stor vana av arbeten i lokaler med känslig verksamhet som t ex vård, räddningstjänst, IT, utbildning och forskning.

Från skiss till verklighet

Bland Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s kunder finns såväl privatpersoner som företag, organisationer, föreningar, kommuner och landsting. Med en sådan bredd av beställare kan den första kontakten kring ett projekt se väldigt olika ut från fall till fall. En del kunder är helt på det klara med vad det är de behöver. Andra kanske har fastnat på idéstadiet och behöver vår hjälp för att komma vidare i processen. Oavsett vilket, till oss är du lika välkommen med en omfattande anbudsförfrågan som med en enkel skiss på en skrynklig servett. Vi har både lyhördheten, kunskapen och resurserna att förverkliga ditt byggprojekt. För att underlätta processen har vi givetvis även resurser för BIM/3D-projektering i tidiga skeden av byggprocessen.

Frågvisare med åren

Att köpa byggtjänster kan ibland vara ganska komplicerat och det är lätt att gå vilse bland alla möjligheter. När du kommer till oss med ett uppdrag ger du oss ett stort förtroende. Vårt löfte till dig är att vi kommer att göra allt för att visa dig vägen och hjälpa dig att undvika fallgroparna. Du ska redan från start kunna känna dig trygg med oss som leverantör. Därför sätter vi en ära i att öppenhet och transparens ska genomsyra vårt samarbete, från vårt första handslag till den sista besiktningen.

Under årens lopp har vi lärt oss att frågan ”varför?” är ett av våra viktigaste verktyg i dialogen med våra kunder. Det är genom att ställa den som vi kan sätta fingret på de behov som ligger bakom din förfrågan. Oavsett projektets storlek har vi alltid samma mål med vår frågvishet. Att tillsammans med dig tydliggöra uppdraget och hitta den optimala lösningen. Det är så vi jobbar. Alltid i nära samverkan med kunden, alltid med stort engagemang och alltid med fokus på det som du verkligen behöver.

Samverkansentreprenad för högre effektivitet och bestående mervärden

Vi strävar ständigt efter att öka andelen uppdrag som genomförs i nära samverkan med beställaren. Därför har samverkansentreprenad blivit en allt vanligare form för våra uppdrag. Ett arbetssätt som innebär att vi kommer in tidigt i projektet och där både våra och beställarens erfarenheter tas till vara genom hela byggkedjan. Flera lyckade projekt har övertygat oss om att detta skapar en effektiv produktion, lägre kostnader och bestående mervärden.

Utmana oss med ditt projekt

Under senare år har vi fått förtroendet att genomföra flera projekt där beställaren ställt extra höga krav gällande miljö och energieffektivitet. Att få bygga energisnåla passivhus för det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden är bara ett av flera förtroendeuppdrag vi är stolta över. Som resultat av ökad miljömedvetenhet och större efterfrågan har vi utvecklat både den erfarenhet och kompetens som krävs för miljöcertifiering av byggnader. Så vad behöver du? Ett mindre byggserviceteam till en privat köksrenovering? Eller kanske hundra byggnadsarbetare med en armada av kranar och grävmaskiner till nästa stora arenaprojekt? Utmana oss! Vi har erfarenheten, flexibiliteten och kraften att kunna matcha alla behov i Östergötland.