Trygghet för personal och kunder

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB arbetar enligt Sveriges Byggindustriers ledningssystem Povel och vi är givetvis ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Vi är auktoriserade av Byggkeramikrådet och har kontinuerligt högsta kreditvärdighet Trippel-A. För oss handlar detta om något mer än att kunna sätta upp fina diplom på vårt huvudkontor och klisterdekaler på våra bilar. Vårt ledningssystem och våra certifieringar syftar i första hand till att skapa trygghet för vår personal och våra kunder.

Miljö - Med framtiden i tankarna

I dagens medvetna samhälle är aktivt miljöansvarstagande snarare en självklarhet än en konkurrensfördel. Det ändrar inte vår övertygelse om att den som ligger steget före i sitt miljöarbete alltid vinner i längden. För oss inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har miljötänkandet alltid varit en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Vi vet att våra kundrelationer vilar på förtroende. Du som vänder dig till oss ska kunna lita på att vi uppfyller gällande miljökrav och att vi dessutom ständigt strävar efter att överträffa dem.

Att planera och projektera på ett så miljöriktigt sätt som möjligt, i samråd med våra kunder, är för oss lika självklart som att följa våra väl inarbetade rutiner för hantering av byggavfall och kemikalier. Samarbeten med konsulter för mer miljöanpassade konstruktioner, årliga miljöutredningar och kontinuerlig fortbildning är ytterligare exempel på åtgärder som håller vårt miljöarbete aktuellt och levande.

Klicka här för att läsa Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s Miljöpolicy
Klicka här för att läsa Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s krav på leverantörer och underentreprenörer

Kvalitet - Förtroende är grunden

I byggbranschen kan små missförstånd få stora konsekvenser. Att anlita ett byggföretag med människor som är enkla och trevliga att ha att göra med lönar sig alltid i längden. Finns dessutom branscherfarenheten, miljömedvetandet och hantverkskunnandet kan kunden känna sig trygg. Professionellt och personligt bemötande, ömsesidigt förtroende och välutförda uppdrag är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s främsta medel för att bygga långsiktiga kundrelationer.

Eftersom återkommande kunder sedan starten varit en förutsättning för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s positiva utveckling står vårt kvalitetsarbete alltid i centrum. Vill man dessutom växa och finna nya samarbeten blir ett gott rykte bärande i konstruktionen. Att möta våra kunders förväntningar och färdigställa våra åtaganden med rätt kvalitet inom utlovad tid och till rätt pris är vår bästa marknadsföring. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s nöjda kunder och goda referenser är och har alltid varit vår främsta kvalitetsstämpel.

Klicka här för att läsa Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s Kvalitetspolicy

Povel - vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) och arbetar enligt Povel – det ledningssystem som BI utvecklat för sina medlemsföretag. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och innehåller handfasta hjälpmedel för våra rutiner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genom självinsikt och analys av företagets olika verksamheter har vi med stöd av Sveriges Byggindustrier skapat den Povel-manual som gäller för oss och som utgör grunden för våra tydligt definierade och samordnade arbetsmetoder. Vi kvalitetssäkrar våra processer/projekt genom att följa de regler, riktlinjer och rekommendationer, mallar och checklistor vi sammanställt i företagets Povel-manual. Utgångspunkten för Povel är ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.