Skatteverkets Servicecenter

  • Var:
  • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Säberg & Lönn Byggnads AB
  • Vår kontaktperson: Joachim Lönn
  • Beställare: Lilium Fastigheter
  • Byggperiod: december 2011 - april 2012
  •  
  • Ombyggnad av reception och backoffice-kontor under pågående verksamhet.
  •  
  • Tillbaka till listan
- 0 bilder