Arkiv gamla skjutbanan

 • Var: Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Säberg & Lönn Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Joachim Lönn
 • Beställare: Lilium Fastigheter
 • Byggperiod: februari 2012 - juni 2012
 •  
 • Ombyggnad av polisens gamla skjutbana till arkiv.
  Lokalen är belägen i parkeringsgaraget i Blandaren 17.
  Förstärkningsarbeten av valv samt angränsande väggar.
  Inredningsarbetet utförs i egen regi.
 •  
 • Tillbaka till listan
- 0 bilder