Utbyggnad av gator i kvarteret Rodga

 • Var: Norrköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Johan Hedsköld
 • Beställare: Norrköpings kommun
 • Byggperiod: augusti 2016 - november 2016
 •  
 • Mittemot Norrköpings resecentrum ligger kvarteret Rodga, ofta kallat för gamla busstationen. Området ska byggas om och få nya gator, park och torg utifrån den nya bebyggelse som kommer att göras på platsen.
  För vår del är detta en utförandeentreprenad som avser att bygga om och renovera gator inom kv rodga samt att anlägga kanalisation för fjärrvärme, el och fiber längs vissa gator.
  Färdigställandet av entreprenaden är delad i två etapper, etapp 1 aug 2016 och etapp 2 maj 2018, för att genomförandet skall anpassas till pågående exploatering.
  Produktionschef: Anders Wahlén
 •  
 • Tillbaka till listan
- 0 bilder