Invändig renovering av Lokverkstaden

 • Var: Gamla Motala Verkstad, Motala
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: NABAB Bygg AB
 • Vår kontaktperson: Magnus Harrström
 • Beställare: Fastighetsenheten Motala Kommun
 • Arkitekt: Fredriksson Arkitektkontor AB
 • Entreprenadform: Delad entreprenad
 • Byggperiod: Färdigställandetid, våren 2010
 •  
 • Nu påbörjar vi det invändiga iordningsställandet av den G:a Lokverkstaden i Motala. Lokverkstaden uppfördes 1917-1919, med bärande stomme och bågformat tak av betong. Byggnaden skall nu omvandlas till evenemangslokal.

  Ett spännande projekt där man bibehåller den råa industrimiljön och blandar modern inredning.
 •  
 • Tillbaka till listan
Se bildspel - 1 bild